6945 088 741

Νομοθεσία, Κανονισμοί και Όροι

Ο ιστότοπος αφορά στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Μαρία Φίλιππα και ενδεχομένως στους εκάστοτε συνεργάτες της. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Υπόκειται στις νομοθετικές υποχρεώσεις του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) και είναι υπόλογος για τυχόν παραβίαση των όρων του. Τον Κώδικα Δικηγόρων μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ή/και τυπώσετε στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στη διεύθυνση www.dsa.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μιχαλακοπούλου 194

11527 – Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 213 023 1018

E-mail: amphilippa@philippalaw.com

Νομικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι νομικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν μεταξύ μας, είτε είστε πελάτες, είτε υποψήφιοι πελάτες, θα είναι για έκαστο από εσάς μοναδικοί και η ισχύς τους θα εξαρτάται από το αντικείμενο της μεταξύ μας συνεργασίας. Καθένας από εσάς θα ενημερώνετε για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας μας κατά την έναρξη αυτής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε  να λάβετε σχετική γνώση πριν μας αναθέσετε την υπόθεση σας μπορείτε να μας  ζητήστε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Οι συμβάσεις μας με εσάς διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Οικονομικές/Φορολογικές πληροφορίες

Η Άννα Μαρία Φίλιππα είναι δικηγόρος που υπόκειται σε ΦΠΑ 24%, συνεπώς, η τιμολόγηση σας θα υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ 24%. Το σχετικό ΑΦΜ είναι 106341945.

Ηλεκτρονικές/Διαδικτυακές Απάτες

Προσοχή: Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών.  Είναι γνωστή όμως – και σας εφιστούμε την προσοχή- η πιθανότητα Ηλεκτρονικής/Διαδικτυακής Απάτης όσον αφορά στα emails. Ευρέως γνωστή, προς το παρόν, σχετική μέθοδος είναι τα emails που κατασκευάζονται ώστε να παραπλανούν ότι πρόκειται για γνήσιες επικοινωνίες από το domain @philippalaw.com, ενώ στην πραγματικότητα δεν αποτελούν γνήσιες επικοινωνίες και ο πραγματικός αποστολέας τους είναι άγνωστος σε εμάς τρίτος δράστης ποινικά κολάσιμης πράξης. Οποτεδήποτε σας δημιουργείται η παραμικρή αμφιβολία σχετικά με κάποιο email που, φαινομενικά, έχετε λάβει από εμάς, παρακαλούμε και συνιστούμε να μην απαντήσετε και να μην ανοίξετε τυχόν συνημμένα αρχεία. Ορθό θα είναι να μας καλέσετε ενημερώνοντας μας για τις όποιες ανησυχίες σας ώστε να ενισχυθεί η γνώση μας ως προς την αντιμετώπιση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων.