6945 088 741
Ηλεκτρονικές απάτες

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
6945 088 741 ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας

Δικηγόρος για Ηλεκτρονικές απάτες

Ηλεκτρονικές τραπεζικές απάτες

Οι ηλεκτρονικές απάτες και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές απάτες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως.

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι χρήστες του διαδικτύου, κυρίως συναλλασσόμενοι μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (όπως απαιτείται από τα κράτος για πολίτες/χρήστες ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, της παιδείας τους, της γνώσης τους για τη χρήση του διαδικτύου και των κινδύνων του) γίνονται εύκολη λεία δραστών που βρίσκουν ορθάνοιχτά παράθυρα στην υποτιθέμενη άψογη ασφάλεια που τους παρέχει το δήθεν άψογο και απροσπέλαστο σύστημα που έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν και να θέσουν σε λειτουργία οι τράπεζες.

Οι δράστες προσεγγίζουν τα υποψήφια θύματα με διάφορους τρόπους όπως μέσω διαφημίσεων, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emals), δίνοντας υποσχέσεις παντός είδους, από επενδύσεις με καλά κέρδη και δάνεια με χαμηλά επιτόκια ως απλές αγορές από το κατάστημα του θύματος ή επιστροφές φόρων και πληρωμές επιδομάτων ή αμοιβών που οφείλονται λόγω διενέργειας δημόσιων έργων, κλπ.

Οι πολίτες/χρήστες πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται για τις παγίδες και τις απειλές στο βαθμό που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, είναι όμως δεδομένο ότι οι δράστες είναι πάντα ένα (τουλάχιστον) βήμα μπροστά εκμεταλλευόμενοι την ολιγωρία των τραπεζών που τελούν σε οκνηρία λόγω της εγγυημένης επιβίωσης τους.

Σημειωτέον, η μέριμνα για την ασφάλεια των συναλλαγών είναι θεμελιώδης υποχρέωση τους.

Και ενώ οι πολίτες σαφέστατα δεν ενημερώνονται και δεν εκπαιδεύονται επαρκώς ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους στο στάδιο της απόπειρας μιας ηλεκτρονικής (τραπεζικής) απάτης από τρίτους ), η ενημέρωση από τις τράπεζες είναι υποτυπώδης (εμφανίστηκε πολύ αργά και μόνο όταν άρχισαν να δημοσιεύονται δικαστικές αποφάσεις που τις καθιστούν υπόλογες και μόνο στο βαθμό που κρίνουν ότι κάποιο νέο υποτυπώδες μέτρο θα τις απαλλάξει δικαστικά από τις ευθύνες τους), οι τράπεζες είναι σε θέση να αντιληφθούν τις απάτες κατά το στάδιο της απόπειρας αλλά αρνούνται πεισματικά να διαθέσουν σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού τους για τον εκσυγχρονισμό και την επάρκεια των συστημάτων ασφαλείας που παρέχουν.

Είναι δεδομένο και αναντίρρητο γεγονός ότι οι τράπεζες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να λαμβάνουν συνεχώς μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας τους και την πρόληψη των απατών.

Στην «καραμέλα» «φταίει ο πελάτης/χρήστης και εν τέλει το θύμα» η απάντηση είναι ότι ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις  ηλεκτρονικές τραπεζικές απάτες  που έχουν στοιχίσει (τουλάχιστον) εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες, με θύματα κάθε πνευματικής, μορφωτικής και ψυχικής παιδείας, είναι πάντα μια συστημική τράπεζα που κρύβεται πίσω από παρωχημένα αλλά και, αποδεδειγμένα,  εξ αρχής ανεπαρκή/ελαττωματικά συστήματα και μεθόδους ασφαλείας.

Οι ηλεκτρονικές απάτες και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές απάτες αποτελούν αυξανόμενη απειλή, η προσέλκυση ώστε να πεισοτύν τα θύματα να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες και μυστικούς κωδικούς γίνεται με πολλούς τρόπους,  κάποιοι από αυτούς είναι:

Η αποστολή απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Η διαφήμιση απατηλών προϊόντων στο διαδίκτυο είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε ψηφιακές πλατφόρμες αγγελιών

Η τηλεφωνική επικοινωνία όπου ο δράστης προσποιείται ότι είναι αγοραστής, υπάλληλος εταιρείας, δικηγόρος, λογιστής, υπάλληλος της εφορίας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας, επενδυτικός σύμβουλος κλπ

Στην αρχική μας σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για κάποιες συνηθισμένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.

Μέτρα που οφείλουν να πάρουν οι τράπεζες για την καταπολέμηση των ηλεκτρονικών απατών

Ενημέρωση του Κοινού:

  • Η επαρκής ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις κοινές τεχνικές απάτης και τα μέτρα προστασίας είναι ουσιώδης.

Εκπαίδευση Προσωπικού:

  • Οι τράπεζες και άλλοι οργανισμοί πρέπει να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους για τα πιθανά κινδύνους και πώς να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις απάτης.

Ενίσχυση Ασφαλείας Συστημάτων:

  • Οι τράπεζες πρέπει να επενδύουν στην ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξελίξεων στην τεχνολογία ασφαλείας.

Παρακολούθηση Συναλλαγών:

  • Η συστηματική παρακολούθηση των συναλλαγών των πελατών μπορεί να εντοπίσει ανωμαλίες και να περιορίσει τη ζημιά από επιθέσεις.

Προώθηση Ασφαλούς Συμπεριφοράς:

  • Οι τράπεζες μπορούν να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να υιοθετήσουν ασφαλείς πρακτικές, όπως τη χρήση δύσκολων κωδικών πρόσβασης και την προσοχή σε ύποπτα μηνύματα. Είναι σημαντικό ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να γνωρίζουν πρώτες όλα τα στάδια απόπειρας και όλες τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας κάθε ηλεκτρονικής τραπεζικής απάτης και οφείλουν να ενημερώνουν επαρκώς και με λεπτομέρεια τους πελάτες τους.

Η αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών απατών και των ηλεκτρονικών τραπεζικών απατών απαιτεί συνεργασία από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Η στενή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, επιχειρήσεων, τραπεζών και καταναλωτών είναι ουσιώδης για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Οι  καταναλωτές είναι οι τελευταίοι στην αλυσίδα των ιθυνόντων, δεν έχουν καμία δύναμη να επιβάλλουν πρακτικές και είναι συνεπώς οι μόνοι που δεν ευθύνονται  ενώ έχουν οδηγηθεί αναγκαστικά στη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής από ένα σύστημα ανέτοιμο να τους προστατέψει.