6945 088 741
Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
6945 088 741 ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, καθορίζουν τους όρους συναλλαγής που αποφασίζουμε, μετά από διαπραγμάτευση.

Το γραφείο μας, διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων για Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, δημιουργεί έξυπνες, ισχυρές συμφωνίες που προστατεύουν νομικά τα συμφέροντα σας.

Εμπορικές συμβάσεις

Οι εμπορικές συμβάσεις, πολλές φορές εκλαμβάνονται σαν αναγκαστική, γραφειοκρατική αγγαρεία. Στην πραγματικότητα όμως, είναι η αποτύπωση της εμπορικής σχέσης της επιχείρησης σας με κάθε σχετιζόμενο μέρος. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο σχεδιασμό των εμπορικών συμφωνιών σας, να ενθαρρύνουμε την ισχυρή απόδοση και να μετριάσουμε τον κίνδυνο της ανάκυψης των διαφορών. Στο σημερινό ανταγωνιστικό, συχνά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, είναι επιτακτική ανάγκη να έχετε εμπιστοσύνη στις συμβάσεις σας με τους προμηθευτές, τους διανομείς, τους υπαλλήλους και τους καταναλωτές σας.

Καθώς το νομικό πλαίσιο αλλάζει διαρκώς, οι συνεργάτες μας, μπορούν να σας παρέχουν τη διασφάλιση που χρειάζεστε και διατηρούν τις συμφωνίες σας ενημερωμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις κανονιστικές και εμπορικές αλλαγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τομείς εμπορικών συμβάσεων

Το γραφείο μας επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω τομείς εμπορικών συμβάσεων:

  • Μετατροπές και Επικαιροποιήσεις
  • Όρους και Προϋποθέσεις
  • Τερματισμούς και υπαναχωρήσεις συμβάσεων
  • Διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων
  • Παραβιάσεις συμβάσεων
  • Αξιολογήσεις κινδύνου
  • Ρήτρες επίλυσης διαφορών