6945 088 741
Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας e-shop

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
6945 088 741 ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας

Τι είναι οι όροι χρήσης μιας ιστοσελίδας / eshop

Οι όροι χρήσης Αφορά σε ένα σύνολο αυστηρών κανόνων τους όποιους καλούνται να γνωρίζουν και με τους οποίους καλούνται να συμμορφώνονται οι χρήστες ενός ιστότοπου.

Συνήθως κανείς δεν τους διαβάζει προσεκτικά και παλαιότερα ήταν ζήτημα απόδειξης εάν ο χρήστης έπρεπε να γνωρίζει και να συμμορφώνεται δεδομένου ότι, πρακτικά, δεν κατευθυνόταν η προσοχή του στους όρους χρήσης. Σήμερα όμως που όλοι γνωρίζουν ότι οι συμβάσεις αυτές υπάρχουν και συνιστούν τη σύμβαση που θέτει τους κανόνες της σχέσης τους με τον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθίστανται πλέον ισχυρές και μπορούν τόσο οι ιδιοκτήτες των ιστοτόπων όσο και οι χρήστες να επικαλούνται τους όρους αυτούς.

H νομοθεσία δεν απαιτεί την ανάρτηση συγκεκριμένων όρων χρήσης αλλά η online αυτή σύμβαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και τον θεμιτό τρόπο των online συναλλαγών σας. Οι όροι χρήσης μπορούν και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τον, νομίμως επιτρεπτό, περιορισμό της ευθύνης σας. Εδώ χρειάζεται προσοχή διότι δεν περιορίζεται την ευθύνη σας απλά με την εισαγωγή όρων αποποίησης, πρέπει οι όροι αυτοί να μην είναι καταχρηστικοί για να κριθούν ισχυροί σε ενδεχόμενη διαφωνία/αντιδικία.

Από τι σας προστατεουν οι όροι χρήσης

Οι όροι χρήσης είναι μια σύμβαση με εσάς και τους χρήστες/πελάτες σας. Οι χρήστες, εφόσον κάνουν χρήση του ιστότοπου σας, τεκμαίρεται ότι συμφωνούν με τους όρους σας. Στη σύμβαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιγράφετε λεπτομερώς την υπηρεσία που προσφέρετε και τον τρόπο που την παρέχετε, την απαιτούμενη συμπεριφορά των χρηστών και τα όρια της ευθύνης σας.

Η Σύμβαση Όρων Χρήσης εμπεριέχει ρήτρες πνευματικής ιδιοκτησίας για την προστασία του περιεχομένου σας και το παράνομο της χρήσης χωρίς δική σας εξουσιοδότηση (Σήμα, Κείμενα, Φωτογραφίες και κάθε περιεχόμενο που δεν είναι των χρηστών).

Περιορισμός Ευθύνης

Ο περιορισμός της ευθύνης σας είναι ο σημαντικότερος λόγος που η σύμβαση αυτή είναι απαραίτητη αφού έτσι ενημερώνετε τους χρήστες ότι δεν ευθύνεστε για λάθη του διαδικτύου κατά τη μετάδοση των πληροφοριών, ότι δεν ευθύνεστε για την ακρίβεια του περιεχομένου και γενικά να θέσετε τα όρια της ευθύνης σας κατά την παροχή των υπηρεσιών σας.

Εάν ο ιστότοπος σας, δίνει τη δυνατότητα εγγραφής χρηστών μπορείτε επίσης να ενημερώσετε με τους Όρους Χρήσης ότι διατηρείτε το δικαίωμα να διαγράψετε ή αποκλείσετε προσωρινά όποιον κάνει κακή χρήση και δεν συμμορφώνεται με τους όρους σας.

Παρόλο που δεν υπάρχει αυστηρός κανονισμός για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης είναι σαφές ότι καθίστανται αναγκαίοι. Σε αντιδιαστολή η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (GDPR) είναι αυστηρά απαιτούμενη από το νόμο. Προσοχή: δεν αρκεί να έχετε μια online σύμβαση προστασίας απορρήτου αλλά πρέπει εσείς και οι τεχνικοί σας να συμμορφώνεστε με όσα αναφέρει (πχ για τον χρόνο διατήρησης των cookies).