6945 088 741
Πνευματική Ιδιοκτησία

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
6945 088 741ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Τι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία (copyright) είναι κατ’ ουσία ένα νόμιμο αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης/αντιγραφής και άδεια χρήσης/αντιγραφής  συγκεκριμένης πνευματικής δημιουργίας οποιουδήποτε είδους.

Εάν φροντίσετε να αναγνωριστείτε επισήμως ως ο πνευματικός δημιουργός του έργου σας (copyright owner) κανένας δεν θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή/και να αντιγράψει το έργο σας χωρίς την ρητή άδεια σας.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία (copyright) συνήθως ανήκει στον δημιουργό του έργου αλλά σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι μπορεί να πουληθεί/αγοραστεί, ανταλλαχθεί και μάλιστα να κληρονομηθεί.

Η ελληνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία περιέχει ειδικές διατάξεις για τη μεταβίβαση, τις συμβάσεις και τις άδειες εκμετάλλευσης.

Πνευματική ιδιοκτησία – συγγενικό δικαίωμα

Πολύ σημαντικά είναι και τα συγγενικά δικαιώματα όπως πχ συγγενικό δικαιώματα έχει ο μουσικός που ερμηνεύει το έργο του συνθέτη/πνευματικού ιδιοκτήτη.

Για να αντιληφθεί κάποιος πόσο ευρύ μπορεί να είναι ένα πνευματικό δικαίωμα αρκεί να παρατεθεί ο γενικός κανόνας ότι, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μουσικά έργα που προστατεύονται πνευματικά (copyrighted) για την μουσική συνοδεία ενός βίντεο που φτιάξατε μόνος σας στο σπίτι με σκοπό την αναφόρτωσή του σε διαδικτυακή πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Ένας δικηγόρος μπορεί να αντιληφθεί τα δικαιώματα/έργα  που θέλετε να προστατέψετε και να σας βοηθήσει/κατευθύνει για την καλύτερη νομική κατοχύρωση σας.

Νομικά και πρακτικά αναγκαίο είναι να συμβουλευθείτε και να ζητήσετε βοήθεια δικηγόρου σε κάθε περίπτωση:

  • μεταβίβασης, πώλησης πνευματικής ιδιοκτησίας ή πνευματικού δικαιώματος
  • περιστασιακής άδειας χρήσης/αντιγραφής πνευματικής ιδιοκτησίας
  • κλοπής/υπεξαίρεσης πνευματικής ιδιοκτησίας
  • εν γένει συγγραφής συμβάσεων που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα