6945 088 741
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
6945 088 741ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας

Προσωπικά δεδομένα και GDPR

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα άτομο όπως το όνομα του, η θρησκεία, η ηλικία του, η υγεία του, το επάγγελμα του, η οικογενειακή του κατάσταση, το τηλέφωνο του, τα φορολογικά του στοιχεία κα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή αλλιώς GDPR.

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation) είναι ένας πανευρωπαϊκός νόμος προστασίας προσωπικών δεδομένων τον οποίο πρέπει να ακολουθούν και να σέβονται όλες οι οντότητες που επεξεργάζονται δεδομένα

Ποιος είναι ο σκοπός του Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνονται καθημερινά αντικείμενα επεξεργασίας των δεδομένων τους, μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά στον τρόπο επεξεργασίας αυτών των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους.

Σημαντικότατο είναι ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους οργανισμούς (εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδρύματα – ιδιωτικές και δημόσιες οντότητες) που επεξεργάζονται αναγκαστικά τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/πελατών τους (από ένα e-shop έως ένα υπουργείο, ακόμα και ένα απλό website) και τους αναγκάζει να αναλάβουν μια σειρά νέων υποχρεώσεων.

Πότε τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων νομοθετήθηκε την 24.3.2016 και τέθηκε σε ισχύ την 25.5.2018

Ποιους αφορά ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

  • Οργανισμούς/εταιρείες που συλλέγουν, αποθηκεύουν ή/και με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Οργανισμούς/εταιρείες με βάση/έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρουν αγαθά ή/και υπηρεσίες σε διαμένοντες ή/και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφουν την συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο ή επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα

Είναι απαραίτητο να συμμορφώσετε την εταιρεία/επιχείρηση σας σχετικά με το GDPR;

Ναι είναι

Εσείς πρέπει να κατανοήσετε πως επεξεργάζεστε και πως αποθηκεύετε διαδικτυακά τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και πελατών σας
Πρέπει οι επισκέπτες πελάτες σας να ενημερώνονται διαρκώς  για το λόγο που προβαίνετε στην οποιαδήποτε επεξεργασία/ αποθήκευση των δεδομένων τους, για πόσο χρόνο θα διατηρήσετε τα δεδομένα τους και εάν για οποιοδήποτε λόγο θα τα μοιραστείτε με τρίτους (π.χ. google)

Είναι απαραίτητο να αναπτύξετε ένα σύστημα για τους επισκέπτες/πελάτες σας δια του οποίου θα επικοινωνούν μαζί σας εύκολα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει φροντίσει να παρέχει στους καταναλωτές έναν εύκολο τρόπο επικοινωνίας παραπόνων κατά των εταιρειών/επιχειρήσεων/ιδρυμάτων που παραβιάζουν το GDPR. Συνεπώς, αυτό που απαιτούν είναι να παρέχονται το ίδιο εύκολοι και απλοί τρόποι στους καταναλωτές να επικοινωνούν τα παράπονα τους σε σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων τους στη δική σας εταιρεία/ επιχείρηση

Όπως και να το σκέφτεστε και όπως και να λειτουργείτε, η συμμόρφωση σας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (gdpr) είναι απόλυτα αναγκαία για την εγγύηση της επιτυχίας σας και την ασφάλειά σας

Εμείς σας παρέχουμε την ασφάλεια που χρειάζεστε και εγγυόμαστε την επιτυχία που θέλετε τώρα και για πάντα.