6945 088 741
Συκοφαντική Δυσφήμιση

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
6945 088 741 ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας

Συκοφαντική δυσφήμιση στο διαδίκτυο

Τι είναι η συκοφαντική δυσφήμιση

Στη συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου αν κάποιος ισχυριστεί ή διαδώσει για κάποιον άλλον ενώπιον τρίτου ψευδές γεγονός, το οποίο μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου, και ο υπαίτιος γνώριζε ότι το γεγονός είναι ψευδές, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών και αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή.

Τι είναι η δυσφήμιση

Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου και στα social media

Σύμφωνα με την απόφαση 643/2020 ΠΠρΑθ η νομοθεσία για την προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου εφαρμόζεται και όταν το αδίκημα συντελείται
μέσω ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων όπως το Youtube

Προσοχή: Ο προσβαλλόμενος πριν ασκήσει αγωγή για την αποκατάσταση της ζημίας του, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη εξώδικη να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση, στο μέσο που συντελέστηκε το αδίκημα, ανακλητικής δήλωσης.
Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος δέκα ημερών ή η μη δημοσίευση της ανάκλησης με την πρώτη ευκαιρία θεωρείται άρνηση.

Τι είναι η εξύβριση

Στην εξύβριση μέσω του διαδικτύου, όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. Αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.

Συκοφαντική δυσφήμιση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

Στις μέρες μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν οδηγήσει τους χρήστες να επικοινωνούν, σε μεγάλο βαθμό, δημόσια. Ως αποτέλεσμα και δεδομένης της έκθεσης στη δημόσια κριτική είναι πολλές οι φορές που αθώες αρχικά ανταλλαγές ιδεών για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος ή/και αθώες αρχικά καταθέσεις απόψεων καταλήγουν σε προσβλητικές δηλώσεις που είτε θεωρούνται από τον δέκτη ζημιογόνες για την προσωπική, είτε και για την επαγγελματική του εικόνα. Δυστυχώς υπάρχουν φορές που χρήστες εξυβρίζουν άλλους χρήστες. Τόσο η δυσφήμιση και η συκοφαντική δυσφήμιση όσο και η εξύβριση μπορεί να προκύψουν ηθελημένα ή/και κατόπιν παρανοήσεων που επιφέρει συχνά ο γραπτός λόγος.

Όσον αφορά στην επαγγελματική εικόνα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων είναι συχνό το φαινόμενο βλάβης/ζημίας που μπορεί να προκύψει και από σχόλια χρηστών στις επαγγελματικές σελίδες/προφίλ που διατηρούνται στη google και σε πλατφόρμες όπως το tripadvisor και πολλές άλλες. Τα ζημιογόνα για τις επιχειρήσεις σχόλια μπορεί βεβαίως να είναι ειλικρινή και να βασίζονται σε γεγονότα που έχουν λάβει χώρα, υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις που τα σχόλια είναι κακόβουλα ή/και υποκινούμενα από ανταγωνιστές ή/και απλά άτοπα δεδομένου ότι δεν βασίζονται σε αληθινές εμπειρίες των σχολιαστών/χρηστών. Το τελευταίο αυτό φαινόμενο είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη και μεγάλη ζημία σε μία επιχείρηση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πελατεία που διοχετεύεται από το διαδίκτυο. Η συκοφαντική δυσφήμηση συντελείται συχνότατα και η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά από το θύμα.

Συκοφαντική Δυσφήμιση στα social media

Σε όλες τις περιπτώσεις, πέραν της νομικής προστασίας που επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση του ποινικού και αστικού δικαίου, ενδείκνυται συνήθως και η άμεση επαφή με τις πλατφόρμες στις οποίες λαμβάνει χώρα το πραγματικό περιστατικό της προσβολής. Εάν κάποιο διαδικτυακό μέσο στο οποίο συντελείται η συκοφαντική δυσφήμιση δεν γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και τον νόμιμο εκπρόσωπο υπάρχει περαιτέρω ευθύνη του μέσου αυτού.

Επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η google, το tripadvisor κλπ, έχουν άκρως συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας και άκρως συγκεκριμένους τρόπους ώστε να εισακουστούν οι εκκλήσεις των θιγόμενων έχει πολύ μεγάλη σημασία η όποια επικοινωνία να γίνεται ορθά, να απευθύνεται αρμοδίως και με τον τρόπο που απαιτείται καθώς και στην Αγγλική γλώσσα με άψογη και τυπική διατύπωση.

Τι να κάνω αν υποστώ συκοφαντική δυσφήμιση σε πλατφόρμα

Σε περιπτώσεις που θεωρείτε τον εαυτό σας ή την επιχείρηση σας θιγμένο ανεπανόρθωτα θα πρέπει ως πρώτη ενέργεια να διατηρείτε όλες τις online αποδείξεις του γεγονότος, να μαθαίνετε εάν το γεγονός αυτό υπάγεται στις σχετικές ποινικές διατάξεις ή/και άλλες σχετικές διατάξεις, εάν δηλαδή στοιχειοθετείται η δυσφήμιση/συκοφαντική δυσφήμιση/ εξύβριση και να φροντίζετε να επικοινωνείτε με τις σχετικές πλατφόρμες αποτελεσματικά.

Μήνυση για εξύβριση

Η μήνυση πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την ημέρα της παράνομης πράξης ή από την ημέρα που αντιλαμβάνεται το θύμα το γεγονός.

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση -δυσφήμιση

Η μήνυση πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την ημέρα της παράνομης πράξης ή από την ημέρα αντιλαμβάνεται το θύμα το γεγονός.

Κόστος μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση

Το γραφείο μας έχει βοηθήσει τόσο επαγγελματίες όσο και απλούς χρήστες να αισθανθούν δικαιωμένοι δίνοντας τους την επιλογή να αποζημιωθούν ηθικά ή/και υλικά, χωρίς να επιδιώκουμε, σε κάθε περίπτωση, να «σύρουμε» τους θιγόμενους στα δικαστήρια και αποφεύγοντας έτσι το κόστος της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση. Παρόλα αυτά, το κόστος εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των πραγματικών περιστατικών που συνιστούν το αδίκημα. Περαιτέρω, η διεκδίκηση αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης/ζημίας και από την βούληση ή μη βούληση του θύτη να ανακαλέσει.