6945 088 741

Προσβολή Πνευματικών Δικαιωμάτων

Προσβολή Πνευματικών Δικαιωμάτων

Πότε παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα Προσβολή (παραβίαση) πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί η χρήση ή η παραγωγή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Εφόσον τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα κάθε χρήση, παραγωγή και αναπαραγωγή τους χωρίς την άδεια του νόμιμου κατόχου ή/και κυρίου των δικαιωμάτων αυτών αντίκειται στο νόμο. […]